مجتمع جامعه مدنی....

مجتمع جامعه مدنی بدخشان رسماً آغاز به فعالیت کرد

بر اساس گزارش خبر نگار صدای بدخشان مجتمع جامعه مدنی بدخشان به تاریخ اول ثور 1389 رسماً آغاز به فعالیت کرد مراسم افتتاح به اشتراک اعضای نهاد های جامعه مدنی بدخشان ، فعالین مستقل فرهنگی اجتماعی ، روسای ادارات دولتی وتعدادی زیادی از علاقمندان فرهنگ بدخشان به شمول رسانه های بدخشان بر گزار شد.عبد البصیر وثیق ریس کمیته فرهنگی مجتمع در جوابی سوالی گفت: مجتمع جامعه مدنی بدخشان متشکل از 32 نهاد مدنی و تعدادی زیادی از فعالین مستقل می باشد وی هدف اساسی مجتمع را هماهنگ نمودن فعالیت های نهاد های مدنی بدخشان عنوان کرد که تا کنون به شکل پراگنده فعالیت می کردند.

/ 1 نظر / 18 بازدید
چگشی

ای داکتر جان از مجموعه معدن ها چی خیر دیدم که از جامع مدنی ببنیم صدای دول از دور خوش است همین کاری را که شروع کردی فعلا در قصه همین باش همین آباد سازی فیض آباد لیکن ایقه خوده در فیض آباد غرق نکو تو ریس اجراییه بدخشان هستی نی شهروان فیض آباد یک کمی دیگه سونای بدخشانه نیز سر بزن ولله اگه بوی حکومت باشه