جدل بر سر پست ولایت بدخشان

جدل بر سر پست ولایت بدخشان

باز محمد احمدی والی بدخشان به تاریخ ١١ سنبله بحیث معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله تعین شد.

ظاهراً این یک ارتقا بود اما بیشتر مردم بدخشان بدین باورند که احمدی تحت فشار گروهی از افرادی که مخالف روند باسازی در بدخشان اند تبدیل گردیده است.

زیرا احمدی در جریان یکسال وچند ماه حاکمیت خود با ایجاد کمیته تدارکات ، قانونمند ساختن کمیته استخدام ولایتی اقداماتی را جهت محدود ساختن روند فساد اداری رویدست گرفته و با ایجاد کمیسیون انکشاف شهری تعغیرات مشهودی را در چهره شهر فیض آباد رونما ساخت که حتی کوران مادرزاد هم نمی توانند منکر این حقیقت شوند

که این اقدامات با استقبال گرم مردم مواجه گردید تیم مفسد که در جریان ٨ سال حتی یک فیصد ابتکار و کارایی از خود نشان نداده بودند و مورد تمسخر مردم قرار گرفتند دست به دامان حامیان خود شدند تا این روند را متوقف سازند که باالاخره منتج به تبدیلی والی شد.

در جریان ٩ سال حاکمیت نوین تعدادی روسای دوایر به شمول معاون والی که پسر خاله استاد ربانی است  بدون تعغیر در پستهای خویش به شکل قرار دادی به چوکیها الفی شده اند و مردم بدخشان از کارکردهای آنان شدیداً ناراض بوده و تعدادی از آنان به فساد اداری و فساد اخلاقی نیز متهم اند.

بر اساس آخرین گزارشات تا کنون دو کاندید والی توسط دولت رد گردیده است بیشتر مردم بدین باورند که مافیای زمین در کابل در تلاش آنند تا افراد وابسته به خود را بر کارگمارند تا ١٢ جریب زمین باقیمانده غند ٢۴ را که احمدی میخواست جهت تطبیق ماستر پلان شهر کهنه به مالکین دکانهای تخریب شده توزیع نماید جهت اعمار بلند منزل قبضه نمایند.

باید متذکر شد با وجود آنکه بیشتر از ١٠٠٠ تن لیسانسه و١۴ پاس بیکار در بدخشان وجود دارد مسئولین بعضی از ادارات نه تنها تحصیلات عالی ندارند بلکه به فساد اداری و فساد اخلاقی نیز متهم اند

/ 1 نظر / 19 بازدید
مریم

دوستای عزیزبیائید از یاوه گوی بگذرید هیچ دردی را دوا نمیکند مردم بدخشان به حد کافی درد دارند اگر به درمانش نمی پردازید رویش نمک نزنید همینقدر اختلاف و رسوایی بس است