شعر

شغال حیله گر

ای  که بر شدگار قدرت چون شتر لم داده  یی

قامت یک نسل را از ظلم خود خم داده یی

چون شغال حیله گر هم کاسه یی  کفتار تو

آهوان از کوه وبرزن جملگی  رم داده یی

هیزم فروش پیر

این پیره مرد قامت یک نسل را شکست

خرماره برگزیده و صد اصل را شکست

هیزم فروش سفله کند اکت باغبان

دار ودرخت زنده یی چند فصل را شکست

 

 

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید