دومین جشنواره....

دومین جشنواره جهانگردی در

دامنه های  پامیر برگزار شد

دومین جشنواره جهانگردی در دامنه های

پامیر برگزار شد این جشنواره دو دوزه به

تاریخ ٢٢ اسد بعد از تلاوت ایاتی از کلام الله

 مجید با بیانیه افتتاحیه دوکتور صبغت الله

خاکساری ریس عمومی اجرائیه بدخشان

آغاز شد متعاقباً  انجنیر محمد دین خواهانی

 ریس  اطلاعات وفرهنگ ، الله نور سیلاب

ریس جهانگردی وزارت اطلاعات و فرهنگ ،

 احراری ریس اطلاعات و فرهنگ بامیان و

 عده از شهروندان واخان و اشکاشم بیانات و

 مقالات خویش را پیرامون ارزش این

جشنواره به خوانش گرفتند.

جشنواره با برگزاری چوگان بازی ، بزکشی ،

 فتبال، والیبال ، کنسرت هنرمندان واخانی و

 گلگتی ادامه یافت.

این جشنواره به کمک مالی و لوژستیکی

بنیاد انکشافی آغاخان راه اندازی شده بود.

/ 0 نظر / 14 بازدید