بودجه آسیا فوندشن

250000 دالر بودجه آسیا فوندشن در کجا مصرف شد؟

بودجه کمکی آسیا فوندشن که تحت نام "پروژه بودجه اضافی مبتنی بر نتائیج" به طور ماهوار به والی ها داده می شود بین 25 تا 75 هزار دالر متغیر است.در بخش ازین برنامه در مورد معیارهای اجرائی آمده است:

تمام مصارف باید طبق نیازمندیهای ولایتی صورت گیرد و نیازمندیهای شهریان را مرفوع سازد، توزیع گستردهِ اعانه در سراسر ولایت وجود داشته باشد ، پولها در برنامه های که به منفعت مردم محل باشد به مصرف برسد ، زنان ، جوانان و اقشار که در حاشیه قرار دارند باید ازین بودجه منفعت ببرند.

در بخشی از شرح این برنامه مقاصد واهداف برنامه را چنین توضیح میدهد:

بوجود آمدن یک فرهنگ شفاف حسابدهی از طریق ترویج گزارشدهی خوب از مصارف و تفتیش منظم ، بدست اوردن اهداف استراتیژی انکشافی ملی افغانستان و اهداف انکشافی هزاره افغانستان ، به میان آوردن حکومتداری خوب .

در قسمت دیگر تشریح برنامه امده است که بعد از خریداری اجناس و خدمات باید در تمام پول پروژه ازانها مراقبت صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که اجناس و خدمات در خدمت اداره باشد نه شخص و در دفاتر باقی بماند.

در مورد گزارشدهی تاکید گردیده است که  دفتر والی ، کارمندان پروژه و دونر باید گزارش ماهانه را در مورد مصارف این پروژه تهیه در اختیار مردم قرار دهند.

بودجه باید در بخشهای زیر مصرف شود:

1-              وسایط وتجهیزات: شامل خریداری وترمیم وسایط، خریداری و ترمیم جنراتورها، سیستم های تنویر،سیستم تسخین ، خریداری میز ومیزهای کاری ، خریداری قرطاسیه ، دیزل، مواد پاک کننده،چراغ لامپ، محروقات جهت تسخین.

2-              ترانسپورت: شامل مصارف سفر رسمی کارمندان دولتی و بزرگان محل به کابل ، ولایات کشور وولسوالی ها و محلات ، به شمول مصرف بود و باش ، کرایه طیاره ( در صورت موجودیت مشکلات در سفر زمینی) سفر کنندگان دریوران و کارمندان امنیتی.

3-              نگهداشت و ترمیم تسهیلات عامه: این کتگوری شامل تعمیر ونگهداشت مجتمع تاسیسات اداری ولایتی وولسوالیها ، مساجد، اماکن مهم فرهنگی که شامل پرداخت اجرت معماران، نلدوان، انجنیران برق ، کارگران ، خریداری مواد مورد ضرورت وغیره می باشد.

4-              تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات:

شامل تجهیز وفعال سازی مراکز ارتباطی وتسهیلات مانند مصرف خریداری تیلفون ، رادیو ، سیستم های فکس و تجهیزات (به شمول انترنت نصب انترنت) ، کرایه ترمیم سیستم های مخابراتی ، هزینه های قرارداد ، سیستم های پرداخت برقی ، مصارف اجرت متخصیصین ، انجنیران ، مشاورین( مشاورین اصلی نه ویشکی و معاشخوران طفیلی) به خاطر نصب و مراقبت سیستمها.

5-              ارتقای ظرفیت

این کتگوری شامل راه اندازی   سفر های مشاهداتی ، میزهای گرد ورکشاپها و کنفراسها در سایر ولایات ، استخدام کارشناسان و مشاورین جهت برنامه های ظرفیت سازی در دفتر والی ، شورای ولایتی ، دفتر ولسوال، وسایر ادارات است. که شامل پرداخت مصارف سفریه ، و معاش مناسب خدمتی برای کارمندان ، اجناس و مواد مورد ضرورت ورکشاپها ، پردیم روزانه اشتراک کنندگان و غیر می باشد.

6-              توسعه روابط اجتماعی

شامل تطبیق پروژه های کوچک ، تشکیل شوراها ، تعمیر وترمیم زیربناها و تسهیلات مورد استفاده عامه، ارتقای ظرفیت شوراهای انکشافی و کوپراتیف ها، جلسات بزرگ سالانه با نمایندگان مردم از هر ولسوالی در ولایت، تطبیق پروژه های کوچک که توسط شوراهای انکشافی محل وسازمان های مشابه ایجاد گردیده است.

این بودجه توسط کمیته تدارکات که متشکل از 3-4 تن از کارمندان ولایت است به مصرف میرسد

وپروسیجر تدارکاتی مطابق قانون تدارکات صورت میگیرد تمام اجناس خریداری شده ثبت دفتر جنسی و به جمع معتمد قید می گردد.

اما در سال 1389 درولایت بدخشان فقط در سه ماه اول سال 1389 این پول در اختیار ولایت قرار گرفت که ولایت از پول مذکور صالون جلسات و دفتر والی را با موبل وفرنیچر و تجهیزات مکمل و مدرن اکمال کرد.

و قرار داد چمن کاری پارک ولایت ، اعمار ذخیره آب کانکریتی برای حرم سرای والی ، ترمیم تعمیر مخروبه  حرم سرای والی با  استا یادگار ، استا خیر محمد و چند تن دیگر عقد  تا از سهمیه ترمیم و نگهداشت تسهیلات عامه این پول طی چند قسط پول آن پرداخته شود.

ازانجائیکه امروز در افغانستان فرهنگ تاراج وبیداد مسلط بوده افراد اختلاسگر و مفسد خود را مستحق دستبرد حد اقل 50 فیصد امکانات در هر حالتی میدانند مسئول مالی برنامه که از طرف آسیا فوندشن استخدام شده همراه باشبکه مافیای فساد ولایت زمانیکه دیدند اگر کار بدین منوال ادامه یابد تمام پول ها در عرصه  ارتقای ظرفیت ولایت ، ادارات و نهاد های جامعه مدنی به شکل واقعی به مصرف میرسد وبرای ایشان چیزی باقی نمی ماند با ارسال راپور های دروغین و مغرضانه ارسال این بودجه را متوقف کردند تا اینکه باز محمد احمدی والی بدخشان تبدیل شد.

زمانیکه والی جدید که دررشته لغات عربی در سودان فقیر ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا تحصیل کرده و یک روز هم تجربه  مدیریت در عرصه حکومتداری را  نداشت براساس سهمیه سیاسی منحیث والی مقرر گردید.

باند مافیای فساد با دست باز شروع به کار نمود سهمیه ماه میزان را بین وابستگان خویش در چند اداره تقسیم کردند واسناد تقلبی را تهیه کردند قیمت کمپیوتر را که در بازار  600 دالر بود 2000 دالر نوشتند و به همین گونه سهمیه ماه بعدی را نیز اسناد سازی نموده در تبانی با مهره های فساد استخدام شده از مرکز  به جیب زدند ازان اوان تا کنون که 10ماه میگذرد حد اقل 250000 دالر را  زیر و رو کردند و باساختن اسناد راپور های مصرف تهیه کردند.

زمانیکه قراردادی هانزدوالی جدید رفتند و پول مطالبه کردند  برایشان گفته شد که پول تان را رفته از والی قبلی بیگیرید.

عجب حکومتداری است که در چمنهای ولایت آغای شاه ولی الله ادیب چکر می زند وادعا هم میکند که این چمنهارا خودش ساخته است اما پول اعمار انرا باید احمدی بپردازد؟

بهر حال ازان زمان تاکنون اداره ولایت با راه اندازی چند مهمانی به نام شورای صلح که البته این شورا باید بودجه خود را داشته باشد، ده ها هزار دالر را به نام کمک به جامعه مدنی اسناد سازی کرده است که درین مهمانیها هیچ کس از ولسوالیها دعوت نشده بلکه به شکل مهمانی یک حلقه خاص بوده است وبیشتر افراد تکراری ، بیماران روانی که خود را همیشه خیال مشاور می کنند، شوله قپهای سرگردان و به اصطلاح جوانها" شوروایی" شکم چرانی کردند.

هیچ تعمیر دولتی ساخته نشده ، هیچ واسطه نقلیه برای ادارات خریداری نشده ( در حالیکه 20 ولسوالی واسطه نقلیه موثر ندارد) ، هیچ ورکشاپی راه اندازی نشده وخلاصه اینکه هیچ کاری عملی صورت نگرفته است اگر مسئولین ادعای داشته باشند لطفاً نشان بدهند که در کجا چه کار کردند ؟

تا جائیکه ما معلومات داریم بیشتر این پول بین افراد تقسیم و البته که مسئول مالی استخدام شده از مرکز درین پروسه نقش اساسی داشته است.

آنچه که جالبتر ازهمه است در طرز العمل مصرف بودجه تاکید شده است که اداره ولایت باید هر ماه از نحوه مصرف این پول به مردم و جامعه مدنی گزارش بدهد اما مردم و جامعه مدنی تا کنون اصلاً از موجودیت این برنامه اگاهی ندارد و حتی کارمندان ولایت نیز به استثنای 2-3 تن که درین حیف5 و میلها شریکند از قضیه خبر ندارند.

برای مدتی زیادی یکی از اعضای کلیدی هئیت تدارکاتی مصرف این پول شخصی بی مسئولیتی بود که در ولایت وظیفه رسمی نداشت ( در ولایت بدخشان ویشکی های بی مسئولیت  بیشتر صلاحیت دارند تا کارمندان مسلکی)

بدینوسیله از کارمندان سیگار تفتیش کشور امریکا ( این پول توسط کشور امریکا داده می شود) ودیگر نهاد های مسئول  اگر احساس مسئولیت داشته باشند که ثقیناً ندارندصمیمانه تقاضا داریم تا قضیه را درست بررسی نموده ودر جریان تحقیق به اسناد روی کاغذ استناد نکرده بلکه  شواهد را در عمل مشاهده و مطالعه کنند.

/ 0 نظر / 23 بازدید