عید

عید تان مبارک عزیزان

 

روز های خوش و با صفا را برایتان آرزو دارم امید وارم

اشک گونه های سر زمین من پاک شود و برنامه های شوم

دشمنان مردم ما خاک شود پرستوهای سعادت و سلامت و

 نیکبختی دروازه های تک تک نیک اندیشان این سرزمین را

 دق الباب نماید سینه های پر از خشم و کینه مبدل به

 کاشانه سکون و مهر گردد و شمشیر های آخته کند شود

عشق در دلها خانه کند و کین رخت بربندد

/ 0 نظر / 14 بازدید