همايش بزرگ فرهنگی

همایش بزرگ فرهنگی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شورای بدخشانیهای مقیم کابل در نظر دارد تا همایش بزرگ فرهنگی را به یاد بودازحکیم ناصر خسرو بلخی دانشمند شهير و فرهيخته  کشور به اشتراک

فرهنگیان نیک اندیش ، چیز فهمان فرهیخته  و سخنوران توانای کشور

دایر نماید بدینوسیله از تمام قلم بدستان ، فرهنگیان و دانشوران صمیمانه

تقاضا میشود  تا مطالب خویش را جهت گنجانیدن در برنامه به آدرس شورای

بدخشانیهای مقیم کابل ارسال نموده ما را ممنون سازند.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید