اگر عقل سليم باشد سگ و پشک هم در يک سفره نان ميخورند

اينهم سگ پشکی که از سالها بدينسو در شهر فيض آباد ولايت بدخشان با هم همزيستی مسالمت آميز دارند

/ 0 نظر / 4 بازدید