مدیر مسئول هفته نامه صدای بدخشان

مدیر مسئول هفته نامه صدای بدخشان هدف حمله مرگبار قرار گرفت

یک حلقه ماین  ضد نفرساعت ۵:٣٠ صبح روز جمعه ٣٠ ثور ١٣٩٠ در کنار دروازه منزل مسکونی داکتر صبغت الله خاکساری مدیر مسئول هفته نامه صدای بدخشان منفجر شد و ماین دوم قبل از انفجار خنثی شد.

از زبان خوش می شنویم: من بر حسب معمول هر سحرگاه بعد از ادای نماز برای خرید نان وشیر یا قدم زدن از خانه خارج می شدم که این به یک عادت دوامدار تبدیل شده بود پسر ۶ ساله ام صفا جان نیز همیشه با من بود.

صبح همین روز زمانیکه خواستم جهت خرید انان از دروازه خارج شوم سروصدای صفا دوباره مرا به سوی خانه کشاند او بعد از آماده شدن با من  از خانه خارج شد زمانیکه من دستگیر دروازه خروجی حویلی را گرفتم تا بااو خارج شوم یکباره لج بازی را آغاز کرد و گفت مرا با موتر چکر ببر من هم هردو پله دروازه را باز نمودم و موتر را روشن کردم و صفا در چوکی پهلوی من در سیت پیشروی قرار گرفت به مجرد خروج تایر عقب در حال ریورس انفجار رخ داد دوباره موتر را داخل حویلی کردم و  به ساحه انفجار رفتم دیدم که آثار کارگزاری ماین دوم نیز دیده می شود دقایقی بعد کارمندان امنیت ملی سر رسیدند و ماین دوم را با خود بردند لجبازی صفا جان هردوی مارا نجات داد.

علت ماین گزاری نشر شماره مورخ ٢٢ حمل ١٣٩٠ بود که دران داستانهای از اختلاس ، بیدادگری و قانون شکنی خهای مسئولین محلی بی پرده افشا شده بود.


/ 8 نظر / 18 بازدید
شایق

جناب داکتر صاحب سلام تقدیم می دارم امیدوارم که صحت مند وسلامت باشی بعد از ادای احترام خواستم بگویم که خداکند گزارش را خوانده باشید و گرنه در این آدرس قابل دسترس است http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=22444 شایق

بدخشانی

به این آدرس سر بزنید http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=22444

داکتر خالد سلیم

خداوند را سپاسگزارم که داکتر خاکساری از این حادثه جان به سلامت برد. بدخشان سرزمین فراموش شده است. تنها باند های مافیای مواد مخدر میتوانند در آنجا حکم برانند. این همه ناشی از توطئه های حکومت مرکزی است.

شکور

درین سر زمین هر کس صداقت نماید یا کشته می شود یا منزوی خدا به داد این مردم برسد

زینب

در مکتب عشق جزنکورانکشند روبه صفتان زشترو را نکشند گر عاشق صادقی زمردن مه هراس مردار بود هر آنکه اورا نکشند

زینب

شیران را به زنجیر می کشند و عقابها را به تیر میزنند سگها که پی استخوانی روانند وکلاغها در جستجوی مردار آری باید بر سر راه خاکساری مین بگذارند زیرا او بعد از 25 سال کارشباروزی هنوز کرایه نشین است و خانه بردوش. مردیکه نسل جوان نفرین شده را حمایت میکند وبر علیه بیداد قیام کرده است.چهره ریاکاران سفله را افشا میکند صدای بدخشان را از حنجره تاریخ فریاد میکند. صدای کودکانی را که با دود افیون زاده می شوند و صدای زنانی را که علف میخورند. تف برین جنایتکاران سفله تاریخ و نفرین بر هر چه ریاکارست و مزدور وبیدادگر و نامرد

داکترصاحب سلام روبه اندیشان بز دل که تاب مقامت با قلم را ندارند تفنگ میکشند ،شاید راه حل بیشتر ازین را نداشته باشند چون سواد ندارند

داکترصاحب سلام روبه اندیشان بز دل که تاب مقامت با قلم را ندارند تفنگ میکشند ،شاید راه حل بیشتر ازین را نداشته باشند چون سواد ندارند