ترا در هرکجا کشتند

ترا در هرکجا کشتند

 ترا در یک شب تاریک

ترا در کنج تنهای

ترا در لحظه های تلخ بی نوایی

ترا در خواب شیرین رویایی

ترا در یک شب اندوه یلدایی

 ترا بس ناروا کشتند

ترا در دفتر کارت

ترا بر درب دکانت

ترا هنگام خوشه کردن گندم

ترا درلحظه رویایی حجله و زفاف

بیصدا کشتند

ترا در جاده های زخمی کابل

ترا در دشتهای ریگی بکوا

ترا در تنگه های برفی پامیر

ترا در خانه های گلی بامیان

ترا در کوچه و پسکوچه ها کشتند

ترا با رمهِ از گوسفندانت

دران گاهی که خورشید داشت می خوابید

و نی در لبانت بود

ترا در مزرع گندم

ترا در خیمه متروک دهقانی

زمانی که عرقهایت زرخسار تو جاری بود

وچشمت منتظر تاچای پیشینت بیاید

بدون ترسی از خدا کشتند

ترا با کوله باری از گناه کشتند

گناه بودن تاجک زبانی

گناه ازبک و ترکمن تباری

گناه اینکه پشتونی ، بلوچی یا هزاره

برای مردن تو یک تکلم بود کافی

ترادر پیش چشمان خدا کشتند

ترا با کوله باری از گناه کشتند

دهان باز گور دسته جمعی

داستانها، قصه ها افسانه ها گوید

بهر گوری که می بینی و می یابی

هزاره با بلوچ و کوچی و ایکاق

گچر ها با پراچی ها و شاید جوگی

برادروار خوابیدند

درینجا شیعه و سنی

دیگر از اختلاف جانشینی دم نخواهند زد

درینجا اتهام مشترک

بی گناهی است

ترا در عالمی از یاس و نومیدی

به نوک برچه ها کشتند

ترا دردخمه ها کشتند

ترا تشنه

ترا خسته

ترا با جیب خالی

دست خالی

سینه خالی زنیرنگ و دغا کشتند

بسان کشتگان کربلا کشتند

ترا از خانه و فرزند و یارانت جدا کشتند

ترا در دخمه ها کشتند

ترا بس ناروا کشتند

به فرقت میخ کوبیدند و رقص مرده را تا ماورای مرزها بردند

حجاب عفتت را خواهر من ، مادر من

آبروی رفتهِ این خاک من ،خاکستر من

دریدند

و ناموس وطن را به بازار سیاه لیلام کردند

ترا بر جهار راهی های شهر زخمی کابل

به زائیدن نشاندند

عروسان و زنانی را

که رخ از دیدن خورشید می پوشبد

کنیز حجله بیگانه ها کردند

و هم در پیش چشم کودکان خسته و معصوم

ویا در محضر عام

بی آبرو کردند

خلاصه هر آنچه را که دانشمند ان  مغرب

بر سر موش و میمون تجربه کردند

درینجا ، در همین خانه یعنی کشور من

بر سر تو تجربه کردند

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
امیر اکبری

سلام دوست گرامی! وبلاگ زیبا و دلپذیری دارید. من هم در زمینۀ خراسان بزرگ کار می کنم. خواهشمندم از وبلاگ من دیدار کنید تا اگر خواستید با هم تبادل لینک داشته باشیم. نام وبلاگ من «عاقلان دانند» است. این کار باعث می شود که هنگام سرچ در گوگل هم وبلاگ من و هم وبلاگ شما زودتر و آسان تر پیدا شود و در نتیجه شمار دیدارکنندگان هر دو وبلاگ بالاتر رود. با سپاس شالچی shaalchy.Persianblog.ir