کمیته تدارک...

 • کمیته تدارک جهت ایجاد شورای اجتماعی مردم بدخشان علیا در کابل ایجاد شد

  کمیته تدارک جهت ایجادشورای اجتماعی مردم بدخشان علیا در کابل ایجاد شد ، عبدالقادر خاکساری منشی موقت کمیته طی مصاحبه یی با صدای بدخشان  در زمینه چنین گفت: بدون شک ایجاد شورا در بدخشان علیا ازدیر زمانی بدینسو به عنوان یک ضرورت سرزبانها بود در فرجام با سعی وتلاش خستگی ناپذیر ومستمر طیفهای مختلف مردم اعم از دانشمندان،خبرگان، نویسندگان، شاعران، جوانان چیزفهم اعم از اناث وذکور ، این انتظار به پایان رسید، وکمیته تدارک شورای مردم بدخشان علیا ایجاد گردید.این شورا از بدخشانیهای بدخشان علیا مقیم کابل نمایندگی می نماید.

  در جلسه تاریخی مورخ 13/3/1390 که در هوتل هرات دایر شدبیشتر از 60 تن به نمایندگی از ساکنین 12 ولسوالی بدخشان علیا( بهارک، شهدا، ارغنجخواه، وردوج، خاش، جرم، یمگان، کران ومنجان، زیباک، اشکاشم، واخان، شغنان) درکابل که 32000 کیلومتر مربع مساحت بدخشان را احتوا میکند، اشتراک نموده بودند.

  هدف اساسی شورا اعاده یی حقوق ساکنان بدخشان علیا در عرصه های سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد.

  جلسه با تلاوت قرآن مجید آغاز شد بعداً داکتر عبد الودود ثابت ریس موقت کمیته تدارک، عبدالقادر خاکساری منشی کمیته، زلمی مجددی ومحمد ذکریا سودا نمایندگان مردم بدخشان در پارلمان، قاضی فیض محمد مختار، جنرال جمال الدین،انجنیر فرید الدین وافی ، داکتر صبغت الله خاکساری، مولوی عبدالعلیم شریفی ، داکتر قمرالدین، احمد زعیم ،انجنیر عبد الرشید غیاثی سخنرانی نمودند.

  سخنرانان در جریان سخنرانی های خویش تذکر دادند که از سقوط نظام کمونستی بدینسو مردم بدخشان علیااز امتیازات مادی ، معنوی و انکشافی در نظام کمترین بهره را برده اند در حالیکه بهترین کدر ها وظرفیت هارا داشته اند ، از جمله شش معین بدخشانی موجود دردولت  یک تن هم از بدخشان علیا نیست ، از 12 ولسوالی بدخشان علیا در دولت والی ، معاون والی و ریس عمومی درادارات ملکی ونظامی وجود ندارد.

  چند ریس بخش هم که در ادارات فیض آبادوجود دارد بر اساس روابط شخصی یا سلیقوی در نظام راه یافته اند ،تمام کمکهای موسسات خیریه ونهاد های دولتی در مرکز تقسیم می شود ، پروژه ها به شکل سلیقوی به مناطق مشخص داده می شود ،حتی معاشات کارمندان این ولسوالیها حیف ومیل می شود، مقرری ها در مرکز ولایت براساس خواست یک گروه مشخص صورت گرفته وهیچ سهمی به کدرهای بدخشان علیا داده نمی شود.حتی کارمندان محلی موسسات به سفارش مسئولین مرکز استخدام می شوند که در بسیاری موارد افراد غیر مسلکی بی تجربه یادارای تحصیلات پائین درین بستها مقرر می شود.

  معاون والی بدخشان که 7 ماه قبل باگرفتن بلند ترین نمره موفق به احراز پست معاونیت ولایت بدخشان گردید ومنظوری ریس جمهور را هم دارد به دلیل اینکه سکنه بدخشان علیاست  ومعاون قبلی چوکی را رها نمی کندتا کنون معرفی نگردیده است.

  حتی پروژه سرک پنجشیر بدخشان که 30 میلیوون دالر بودجه ان توسط پی آر تی پنجشیر 6 ماه قبل تمویل گردیده است بر اثر دیدگاه های تنگ نظرانه وسلیقوی اداره ولایت تا کنون معطل مانده است والی پنجشیر از مدت ششماه تا کنون تلاش دارد تا در مورد با والی بدخشان ملاقات نموده در زمینه برنامه احداث سرک را طراحی نمایند اما والی بدخشان با دلایل نا معلوم تاکنون حاضر به ملاقات نشده است.

  کارسرک فیض آباد-بهارک که از مدت چندین سال بدینسو ورد زبانهاست و بودجه ان هم تمویل گردیده است به علت بیعلاقگی مسئولین اداره ولایت تاکنون آغاز نگردیده است.

  همچنان بودجه قیر ریزی سرک بهارک- اشکاشم نیز تمویل گردیده است اما از کار عملی خبری نیست.

  کمکهای سالانه کمیته  اضطرار به شمول کمکهای دفاتر موسسات خیریه ، کود وگندم زراعتی در فیض آباد تقسیم میگردد.

  بند برق پل سوچ به ظرفیت 120 میگاوات که سه سال قبل توسط امریکایی ها در 800 ورق سروی شده بود از پروژه های بدخشان کشیده شده است.

  همین حالا 700 بست سهمیه معلمین ولسوالیها به فیض آباد داده شده است ، تمام قراردادهای ساختمانی ، اکمالاتی و اعاشوی ادارات دولتی و موسسات بدخشان دراختیار افرادی محدودی در فیض آباد است.

  سالانه میلیونها دالر بودجه دولت وموسسات صرف پرداخت کرایه های بلند تعمیر های زورمندان  یا خریداری مواد خوراکه از قراردادیهای زورمنددر فیض آباد میگردد و برای بازسازی سایر نقاط چیزی نمی ماند.

  در یک کلام هر چه امتیاز مادی ومعنوی که برای بدخشان تخصیص داده می شود توسط یک حلقه محدود در مرکز ولایت تصاحب میگردد.

  اعضای جلسه به اتفاق آرا فیصله نمودند که نخستین اقدام شان  تلاش به خاطر بدست آوردن امتیاز ولایت برای 12 ولسوالی بدخشان علیا که دارای 32000 کیلومتر مساحت و 600000 نفوس می باشد  ، است

  در اخیر جلسه کمیسیون تدارکاتی جهت دعوت تمام علاقمندان شورا جهت اشتراک در کنگره عمومی شوراایجاد گردید و فیصله به عمل امد تااز تمام ساکنان بدخشان علیا که متعهد به ایجاد ولایت بدخشان علیا و اعاده حقوق مردم این حوزه هستند جهت عضویت در شورا دعوت ب عمل آید.

  باید متذکر شد که همزمان با ایجاد این شورا ، شورای مردم بدخشان علیا در شهر بهارستان مرکز بدخشان علیا نیز ایجاد گردید که این دوشورا در هماهنگی کامل فعالیتهای خویش را به پیش خواهند برد.

  تاکنون اعضای کمیسیون تدارکاتی ملاقاتهای را با استاد نعمت الله شهرانی وزیر ارشد ، صلاح الدین ربانی سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان ، وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان انجام داده اند که ذوات متذکره حمایت قاطع خویش از ایجاد شورا و اهداف ان اعلام نمودند.

  سرک پنجشیر بدخشان ، فرصتها ، نیازمندیها وچالشها

  همانگونه که میدانیم جاده ها شاهرگهای حیاتی یک کشور را تشکیل میدهند و عرصه را برای رشد وپویایی فرهنگی ، اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی جامعه بشری باز می کنند ،نقش اساسی را در تامین امنیت ، وحدت ملی ورضایت همگانی بازی می کنند ، با اعمار جاده های اسفالت شده ملتها به هم نزدیک می شوند ، تجارت وصنعت رونق می یابند ، فرهنگ شگوفا می شود، تقویه صنعت توریزم زمینه رشد اقتصادی و اشتغال زایی را مساعد می سازد وجوامع ساکن در محلات دور افتاده را از انزوا رهایی بخشیده شامل جریان عمومی اقتصاد ،  سیاست وفرهنگ کشور ، منطقه وجهان می سازد.

  سرک پنجشیر- بدخشان یکی از شاخه های راه ابریشم است که کابل را به چین وصل میکرد، این جاده برای دوهزار سال مورد استفاده کاروانهای تجارتی قرارداشت ونزدیکترین مسیر از کابل به کاشغر وسایر شهرهای چین بود.

  در حال حاضر این راه نزدیکترین مسیر به شرق تاجکستان وبندر آش قرغیزستان نیز به شمار می رود.

  طول این جاده از کابل الی شهر بهارستان مرکز بدخشان علیا 380 کیلومتر می باشد که دوصد کیلومتر این فاصله از کابل الی پل پریان پنجشیر در پای کوتل انجمن اسفالت شده است ، 180 کیلومتر باقیمانده به طور خامه اعمار گردیده است که در مسیر خود به 4 پل نیاز دارد.

  بدینترتیب به 180 کیلومتر سرک اساسی درین مسیر نیاز است تا کابل به سرحد چین وقرغیزستان وصل گردد.

  در صورت اسفالت این سرک 140 هزار نفراز ساکنین ولسوالیهای جرم ، خاش ، یمگان ، کران ومنجان به سرک قیر دسترسی پیدا می کنند.

  وراه بیشتر از یک میلیون وچهار صد هزار تن از باشندگان بدخشان به کابل دوصد کیلومتر کوتاه میگردد، ولایت پنجشیر به زون شمالشرق کشور وصل میگردد ودر مسیر شاهراه استراتیژیک و توریستی کابل بهارک قرار میگیرد ، دسترسی به منابع منحصر به فردتوریستی و کوهنوردی بدخشان از طریق کانال امن میسر میگردد وامنیت مطمین درین مناطق تامین میگردد.

  همانگونه که از طریق رسانه ها نشر شد پی آر تی پنجشیر در هنگام انتقال قدرت در پنجشیر اعلان کرد که مبلغ 30 میلیون دالر را جهت اعمار سرک پنجشیر بدخشان می پردازد که درراستایی رسیدن به این هدف اداره ولایتی پنجشیر در هماهنگی با(USAID(تلاشهای را از شش ماه بدینسو به راه انداختند تا طی نشستی با والی بدخشان چگونگی آغاز این پروژه رابر رسی نموده وپلان عملی آنرا طرح وکار را آغاز نمایند اما والی بدخشان در جریان این ششماه حاضر نگردیده است تا باوالی پنجشیر بالای یک میز نشسته در زمینه تصمیم بیگیرند حتی چندی قبل والی پنجشیر مصصم شد تا به فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رفته با والی بدخشان در زمینه مذاکراتی داشته باشد اما به دلایل نامعلوم هلیکوپتر شان در فیض آبادفرود نیامد تاجائیکه ما معلومات داریم نه تنها والی بدخشان پرکار نیست تا وقت کافی برای ملاقات نداشته باشد که بلکه خیلی بیکار هم است که یک میلیون وجدان آگاه بدخشان شاهد مدعای ماست زیرا جناب والی انتصابی بدخشان در جریان 16 ماه حکومتداری بد خویش در بدخشان 6 کار کوچک هم انجام نداده است پس دلیلی چیست که والی بدخشان حاضر به همکاری در زمینه نیست؟ جواب روشن است والی به اختیار خودش نیست ، به قول لسان الغیب در پس پرده طوطی صفتش داشته اند وهر چه که استاد ازل برایش گفت همان می گوید،زیرا امروز سرنوشت بدخشان دردست کسانی است که فقط به خانواده و قریه یی خویش می اندیشند آنها بدین توهم اند که با اعمار سرک پنجشیر- بهارک شهر فیض آباد که اکنون در گروگانشان است سقوط می کند وقصرها واپارتمانها و هوتلها و مغازه های غصبی ووندی انها از رونق می ماند در حالیکه اعمار این سرک رونق فیض آباد و بدخشان را چند برابر بیشتر می سازد اما کو کله وکو مغز که بیاندیشد؟آری کمپیرهای ما میگویند عقل نباشد جان در عذابست.

  قدر مجموعه گل مرغ سحر داند وبس

  نه هرآن کوورقی خواند معانی داند
/ 0 نظر / 52 بازدید