28 پروزه

٢٨ پروژه انکشافی در بدخشان عملی میشود

این مطلب را دوکتور صبغت الله خاکساری

 ریس عمومی اجرائیه و ریس کمیته انکشاف

ولایتی بدخشان ابراز داشت وی در ادامه

گفت: صندوق وجهی وزارت مبارزه علیه

مواد مخدر مبلغ شش میلیون دالر را جهت

تطبیق پروژه های انکشافی در عرصه

معیشت بدیل به بدخشان داده است که بر

اساس قرار داد منعقده بین وزارت های

مبارزه علیه مواد مخدر، انکشاف دهات و

 مالیه پروژه های کار در مقابل پول نقد از

طریق شوراهای انکشافی ولسوالی و قریه باید

راه اندازی شود که بدین اساس ٢٨ پروژه در

 ٢٨ ولسوالی بدخشان انتخاب گردید که این

سرکها عمدتاً قراء و قصبات را با مراکز

ولسوالی ها وصل می نماید

وی علاوه کرد وصل سرک شغنان باغاران و

 اشکاشم و ادامه سرک بروغیل به استقامت

پامیر ها نیز درهمین پروژه ها پیشبینی شده

است وی با تاکید برین که اولویت کاری

ریاست عمومی اجرائیه منحیث نهاد برنامه

ریز در استقامت انکشاف و بازسازی تکمیل

 سرکهای بدخشان است.

او درآخر علاوه نمود که با کمال تاسف باید

ابراز نمایم که از جمع این شش میلیون نهصد

هزار دالر آنرا وزیر انکشاف دهات تحت نام

ادمین کاست برای خود اختصاص داده است

او در اول خواهان ٢٠% کل پول تحت همین

 نام بود اما در اثر اصرار وزارت مبارزه

علیه مواد مخدر با ١۵% راضی شد

اما سوال اساسی ما درینجاست که این وزارت

انجیو هست یا نهاد دولتی؟

در حالیکه پروژه همبستگی ملی دارای بودجه

خاص خود است و کارمندان این وزارت از

امتیازات خاص برخوردارند پس گرفتن این

پول جز غارت چیز دیگری است؟

/ 0 نظر / 11 بازدید