اسفالت سرک فیض آباد -بهارک

کار اسفالت سرک فیض آباد - بهارک عنقریب آغاز می گردد

به نقل از منابع وزارت فواید عامه گزارش شده است که تلاشها جهت نهایی شدن کار اسفالت سرک فیض آباد- بهارک در حال به ثمر نشستن است.پروژه اسفالت سرک فیض آباد-بهارک از پل شهر فیض آباد الی پل یردار به طول ۴٩ کیلومتر  می باشد که بانک آسیای مبلغ ۶٣ میلیون دالر تا کنون بدان تخصیص داده است اما کمپنی که کمترین نرخ را درین داوطلبی داده است ٧۴ میلیون است بناء ً ١١ میلیون کمبود دارد که بعد از عید این پول را نیز خواهد پرداخت بناءً کار اعمار سرک بعد از تخصیص وعده شده آغاز خواهد شد

/ 2 نظر / 24 بازدید
چکشی

سلام حرف تان به گل بدل شود ولی مدت چهار سال است که غیبت در مورد این بیچاره سرک را از زبان نیمه گویان مطبوعات میشنویم این بار نیز از زبان شماخوشایندتر بود. ولی قابل یاد آوری میدانم که این سرک یکی از شاهراه های مهم برای مردم بدخشان و حتی افغانستان است و آرزو میکنم این بار نیز حرف شما به حقیقت مبدل شود

esmatullah

دوست عزیزآقای مرزبان سلام!چه خبرشنیدنی وخوشهال کننده به اهالی چهارده ولسوالی. شنیدن چنین خبردرواقع برای هرباشنده بدخشان خیلی خوشایند است.که به نقل ازشما شنیدم.ولی مدت هاست مردم عام بیچاره راباچنین وعده ها فریب میدهند ولی امیدوارم که این بارحرف شما به گل مبدل شودواین سرک که درواقع چهارده ولسوالی رابه مرکزبدخشان وصل میکند خیلی کلیدی است نه تنها ارتباط میان ولسوالی های بدخشان بلکه شاهراه ابریشم نیزمحسوب می شودلذابه دولت هم بی فایده نیست. امیدوارم چنین خبرهای راازوبلاگ تان بخوانم.موفق باشید. بااحترام عصمت الله باشنده مزار اصلا ازبهارک زیبا.