شهر فیض آباد...

شهر فیض آباد هدف راکت قرار گرفت

شبانگاه روز یکشنبه حوالی ساعت 10 شب ساحه شهر جدید فیض آباد هدف 5 فیر راکت قرار گرفت این راکتها از استقامت کله مناره  درست نقطه که پوسته پو لیس درانجا موقیعت دارد فیر گردید خسارات جانی و مالی ناشی ازین حادثه تا هنوز گزارش داده نشده است.

باید متذکر شد که بعد از تعغیر رهبری درولایت بدخشان وضع امنیتی رو به وخامت گرئیده است.

 گروه های ناراضی از عملکرد های دولت محلی در مناطقی از ولسوالی های درایم ووردوج عملاَ حاکمیت خویش را تثبیت کرده اند.

منازعه قومی در ولسوالی کران و منجان که از مدت 6 ماه بدینسو ادامه دارد باعث زخمی شدن بیش از 20 تن گردیده است.

در ولسوالی های تگاب . یمگان .جرم.شهر بزرگ و مناطقی از راغ شواهد مشهودی از نا رضایتی ها مردمی به مشاهده میرسد.

بی بند وباری وچاقو کشی در شهر فیض آباد به اوج خود رسیده است.

رشوت فساد اخلاقی واداری اختلاس و استفاده نامشروع از امکانات دولتی به حد نهای رسیده است

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید