تعدیل ماستر پلان

ماستر پلان شهر فیض آباد باید تعدیل شود

مردم فیض آباد طی جلسه وسیعی در تالار کنفرانسهای ولایت طالب تعغیر در ماستر پلان شهر فیض اباد شدند.

جلسه به اشتراک صدها تن از مالکین شهر فیض اباد که دکان، سرای یا خانه هایشان درمسیر ماستر پلان قرار دارد دایر گردید.

درین جلسه داکتر صبغت الله خاکساری ریس عمومی اجرائیه و ریس کمیسیون انکشاف وسرسبزی شهری بدخشان پیشنهاد نمود تا جهت اعما ر یک شهر عصری ، معیاری و دیدنی مردم از خود شهامت بیشتر به خرچ داده ملکیتهای بیشتری را در اختیار کمیسیون قرار دهند تا یک شهری معیاری آباد شود.

در پایان جلسه مالکین با اتفاق آرا نکات ذیل را تائید کردند:

شهر جدید باید در عرض ۴۴ متر با خصوصیات ذیل دیزاین گردد:

دوخط سرک قیر ٩ متره که توسط یک گلدان ٣ متره از هم جدا می شوند

دو جوی یکنیم متره در دوجناح سرک

۵ متر پیاده رو ( ٣ مترکانکریت دومتر ساحه سبز)

دکانها با مساحت ٢٠ متر مربع در دو منزل

منزل سوم اپارتمانهای رهایشی

شهر باید دارای سیستم تخلیه ف چاه های سیپتیک بود به گونه بلاکهای مستقیم دیزاین شود.

در ماستر پلان قبلی عرض سرک ١۴ متر و عرض پیاده روها ٣متر دیزاین شده و گلدان در نظر گرفته نشده بود

/ 0 نظر / 19 بازدید