حمله راکتی به فيض آباد

شهر فيض آباد هدف راکت قرار گرفت

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

به اساس گزارش خبرنگار هفته نامه صدای بدخشان حوالی ساعت ۱۱ شبانگاه روز

يکشنبه ۱۲ سنبله ۱۳۸۵ يک فير راکت در جوار دفتر سازمان غذای جهان فرود آمد

اين راکت به يک درخت بيد اصابت نمود که در نتيجه انفجار آن يک گارد

سازمان غذايی جهان بنام معلم سخی زخمی شد بايد متذکر شد که اعمال حرکات خشونت

بار بر عليه موسسات خارجی در سالهای اخير در بدخشان به علت انزجار مردم از

اعمال اين موسسات رو به ازدياد است زيرا مردم اين موسسات را متهم مينمايند که

ببيشتر بودجه خويش را حيف و ميل نموده و از بدخشان منحيث تفريحگاه استفاده

مينمايند.سازمان غذايی جهان يکی از موسسات وابسته به ملل متحد است که کارکنان آن

به بيشترين ميزان اختلاس متهم اندناظران امور در بدخشان بدین باورند که

 خشونتهای که گاهگاه در بدخشان رخ میدهدهیچ ارتباطی با گروه طالبان

نداشته  بلکه مبین نارضایتی مردم محل از کارموسسات و حکام محلیست زیرا به جز

از بعضی ملاهای احمق ساخت پاکستان که شعور سیاسی ندارند دیگر هیچکسی در

بدخشان با طالبان همراه نیست زیرا هر بدخشانی اصيل و با فرهنگ ميداند

که طالبان در اساس دشمن بدخشان و بدخشانیان میباشد

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید