ديدار هئيت رهبری شورا

دیدار هئیت رهبری شورای بدخشانیهای مقیم کابل با محترم محبوب الله "کوشانی" شخصیت سیاسی کشور

هئیت رهبری شورای بدخشانیهای مقیم کابل در سلسله ملاقاتهای تعارفی خویش  شام روز دوشنبه ۲۰ /۶/۱۳۸۵ با محبوب الله " کوشانی" شخصیت شناخته شده سیاسی کشور دیدار و گفتگو نمودند در شروع ملاقات دوکتور صبغت الله "خاکساری" پیرامون اهداف ، تاریخچه ، فعالیتهای فرهنگی  و تکمیل مراحل قانونی ثبت و راجستر شورا  دروزارات عدلیه روشنی انداخته ، تبعات و عواقب منفی افتراق و پراگندگی بدخشانیان را در کابل و تاثیرات ناگوار آنرا در زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی  بدخشانیان بر شمرده ، ضرورت تشکل و بسیج بدخشانیان را در محور این شورا توضیح نمود.

وی بر بسیج نمادین و هدفمند تمام مردم بدخشان بدون در نظر داشت اختلافات نژادی ، قومی ، زبانی ، مذهبی ، سیاسی ، سلیقوی و فکری در محور یک نهاد اجتماعی فرهنگی در راستایی بازسازی بدخشان در عرصه های فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی، فکری تاکید نمود.

بعداً محمد عالم"عاکف" ، جنرال میر احمد روفی ، انجنیر بابه جان بدخش ، عبد المنان "شیوا" و جنرال اکبر بخاری  اعضای شورای موسسان ، شورای بدخشانیهای مقیم کابل پیرامون موضوعات مورد علاقه روشنی انداختند بعداً محبوب الله "کوشانی" ضمن ابراز حمایت ازین اقدام بدخشانیها آنرا یک عمل شجاعانه و نمادین  دانسته و ضرورت ایجاد یک نهاد اجتماعی بدخشان شمول را در برهه حساس کنونی یکی از رسالتهای بزرگ نسل جوان و تحصیلکرده دانستند و هرنوع همکاری خود را در راستایی پیشبرد اهداف انسانی آن اعلام نمود.

/ 3 نظر / 7 بازدید
مهروش

الا اين بدخشان کجا هست ؟ اين همه تعصب يه ريزه برام عجيبه... لطفاْ ميشه بگی چرا؟

دوست عزيزم بدخشان يکی از مناطق تاريخی خراسان بزرگ ُ آريانای کهن و يکی از ولايات بزرگ افغانستان کنونيست. که دارای ۴۸۰۰۰ کيلومتر مربع مساحت و ۱۳۰۰۰۰۰ نفر نفوس ميباشد. بيشتر از بيست زبان دران تکلم ميشود و زبانهای منحصر به فرد جهان درانجا وجود دارد مانند زبان سنگليچی که فقط در يک روستا تکلم ميشود و بس. بيشترين مردم آن تاجيکها اند در مرحله بعدی ازبکها دين مردم سنی حنفی است اما در حدود ۱۰۰۰۰ شيعه جعفری و ۷۰۰۰۰ اسمعيلی نيز ارانجا زيست دارند.

شاهين

عزيزم مهروش در گزشته های کهن بدخشان به سر زمين اطلاق ميشد که وسعت آن از کاشغر واقع در چین فعلی تا حصار شادمان واقع در تاجکستان فعلی از شمال سالنگ تا کوتل ايرگنک وسعت داشت. در سال ۱۸۹۸ بدخشان توسط روسها انگلیسها به دو بخش تقسیم شد بدخشان شمالی با مساحت ۶۷۰۰۰ کیومتر مربع که دارای ۱۶۷۰۰۰ نفوس میباشد و فعلاْ در تاجکستان قرار دارد بدخشان جنوبی که فعلاْ يکی از ولايات بزرگ افغانستان است و دارای يک ميليون وسيصد هزار نفوس بوده و مساحت آن ۴۷۴۰۳ کيلومتر مربع ميباشد. بدخشان زمانی در مسير راه بزرگ ابريشم قرار داشت. بزرگترين معادن لاجورد و لعل دنيا در بدخشان قرار دارد. همچنان بدخشان دارای معادن ياقوتُ طلا مس نقره بيروج اکاميرون و زمرد نيز ميباشد ۵۵ فيصد آبهای جاری افغانستان از بدخشان جاری ميشود و با کشور های چين پاکستان تاجکستان و کشمير سرحد مشترک دارد. اکثريت ساکنان آن فارسی گو اند اما اقليتهای ازبک بلوچ گجر ترکمن هزاره های سنی نيز درينجا زيست دارند. اکثريت مردم بدخشان سنی حنفی اند اما در حدود ۷۰۰۰۰ اسمعيلی مذهب و ۱۰۰۰۰ پيروان مذهب جعفری نيز درينجا زيست دارند. تعداد زبانهای بومی محلی بدخشان بيشتر از ۲۰ زبان ا