دختری 16 ساله در دام مرد ۶۰ ساله

دختری 16 ساله در دام مرد دوزنه ترياکی ۶۰ ساله

دوهفته قبل دختری ۱۶ ساله به اسم پریگل از ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان با

پسری جوانی بنام رازمحمد از ولسوالی جرم از خانه فرار نموده عازم ولسوالی جرم

شد .از قرار معلوم این دختر  که در کودکی با یکی از قوماندانان محلی که سنش بیشتر از

۵۰ سال بوده و بر علاوهِ اینکه دارای دوزن میباشد معتاد به تریاک نیز هست نامزد گردیده

بود درین اواخر با جوانی بنام راز محمد که شغل دریوری داشته آشنایی پیدا میکند و یکروز

با استفاده از فرصت همراه مادر خواهر و پدرش فرار مینمایند و بعداً عازم فیض آباد شده

دختر از محکمه میخواهد تا نکاح او با راز محمد بسته شود اما به اساس هدایت یکی از

نمایندگان پارلمان که دران زمان در منطقه حضور داشت و از حمایت قوی شخص آغای

کرزی برخوردار است مسئولین حکومتی دست و پای دختر را بسته و او را دوباره تسلیم

موسفیدان کران ومنجان نمودند که بدون شک در آندهِ نه چندان دور ما شاهد فاجعه در

مورد این دختر خواهیم بود.ازینکه درین قضیه دست یکی از نمایندگان طرفدار دولت دخیل

بود نه صدای رسانه ها بر آمد و نه از حقوق بشر.

/ 0 نظر / 6 بازدید