گندم گفتند و جو فروشی کرد نـد

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

در مرگ سپیده تاج پوشی کرد نـد

 

 

بسمل شده و بخاک وخون غلطـید یم

 

 

دید ند ولیک، چشم پوشی کرد نـــد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید