نیمه شرقی

نیمه شرقی بازار شهر کهنه فیض آباد تخریب شد

بر اساس اخرین گزارش خبر نگار صدای بدخشان تا ساعت ۴ قبل از ظهر روز یکشنبه نمیه شرقی بازار کهنه شهر فیض آباد از پل جوزون الی کپرک خیابان به صورت کامل تخریب شد. داکتر صبغت الله خاکساری ریس عمومی اجرائیه و ریس کمیسیون انکشاف و سرسبزی بدخشان در مورد چنین گفت:تخریب بازار شهر فیض آباد جهت تطبیق ماستر پلان شهری و اعمار بازار جدید یک ماه قبل آغاز شده بود بعد از طی مراحل دشوار بدون بروز مشکل جدی تا کپرک خیابان رسید.

وی در مورد برنامه بعدی کمیسیون گفت: هئیتی کمپلکسی ولایت جهت دعموت مهندسین وزارت شهر سازی به روز شنبه آینده عازم کابل می شوند تا تخریبات بعدی و آماده سازی ساحه جهت اعمار شهر جدید تحت نظر آنان صورت گیرد.

/ 0 نظر / 14 بازدید