قیر ریزی...

قیر ریزی سرک میدان هوای فیض آباد- سر پل به خوبی پیش می رود

خبرنگار صدای بدخشان ضمن اظهار این مطلب گفت: بعد از تعغیر رهبری در ولایت بدخشان وضعیت تطبیق برنامه های باز سازی و انکشافی بهتر شده که از جمله قیر ریزی بخش سرک میدان هوای الی سرپل می باشد که تا کنون ۵٠% قیر ریزی گردیده و در جریان دو هفته آینده قرار است تکمیل شود باید متذکر شد که کار سرک از میدان هوای تا سر پل برای مدت ٩ ماه به علت تعغیر مسیر سرک توسط عده از خائینین ملی که بنام مربع شیطان شهرت یافته اند تعطیل شده بود.

همچنان ب.رد انجنیری بدخشان که تازه ایجاد گردیده است فیصله نمود تا پیاده روهای دو طرف سرک قیر از ٣ متر به ۶ متر توسعه داده شود

 

/ 0 نظر / 16 بازدید