ديدار بدخشانی

(اگر کوه بدخشان لعل گردد)

(به دیدار بدخشانی نه ارزد)

اگر دنیا همش مال تو باشد

بیک آلوده دامانی نه ارزد

تمام لذت و کیف هوسها

بیک لحظه پشیمانی نه ارزد

لب و لنج کشال دختر غرب

به ناز دخت شغنانی نه ارزد

لب بحر ُ ریگ گرم و شام پاریس

بخواب زیر دالانی نه ارزد

که ساس و برگر و پیتزای گرمش

به والله که به بولانی نه ارزد

میتای چاکلیت و کیکی ککو دار

به کیف توت تشکانی نیارزد

کباب و بیفتک و آن گوشت خوگش

به گدیک های واخانی نه ارزد

/ 3 نظر / 39 بازدید
کامل

شعر بسيار زيبا! زنده وسرفرازباشي. ازخواندن آن لذت برديم با تمام فاميل! واقعا همينطور است که شما سروده انيد!

شاهين

کامل عزيز از حسن نظرتان متشکرم. اما باور کن اين احساس من در مقابل وطنم بدخشانست.

داکتر بشرا سعادت

زيباست برای بدخشان همه زيباست ولی برای عادت های مردمش کمی بايد در گفته ها تامل کرد.