دوکارمند شاروالی فیض آباد به اتهام دزدی دستگیر شدند

دوکارمند شاروالی فیض آباد به اتهام دزدی دستگیر شدند

هفته قبل دزدان وارد خانه در ناحیه میر شکاران فیض اباد گردیدند و حینیکه انها مصروف عمل دزدی بودند گزمه پولیس به ناحیه رسید که در اثر فیر دزدان یک پولیس کشته شد و دزدان فرار کردند بعد از رسیدن مردم محل و پولیس کمکی یکی از اهالی متوجه شد که شخصی بالای درخت می باشد که در نتیجه معلوم اغا یکی از همان دزدان بوده که چانس فرار نیافته بعد در اثر اعتراف فرد دستگیر شده روشن شد که دزدان چهار تن بودند از جمله دو تن دیگر نیز دستگیر شدند جالب اینست که دو تن ازین دزدان کارمندان شاروالی فیض اباد هستند پس قیاس کنید که اینها در شاروالی چگونه اجراات نموده اند باید متذکر شد که شاروال فیض اباد چندی قبل به اتهام اجراات غیر قانونی توسط سارنوال بدخشان توقیف و تعلیق داده شد اما بر اثر جان کنی ها و تلاش های شباروزی فوزیه کوفی دوباره از زندان خارج و به وظیفه قبلی اش نصب شد.

/ 30 نظر / 36 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کوهکن

7)مثلا مومن هنگام که در کوچه کلوپ کلنیک باز کرده بود دست به جنایت سقط جنینزد که اکثر کسانیکه در آن موقیعت دکان دارند از قضیه باخبر هستند و شهامت کردند و از آنجا گمش کردند. ( یک عروس میخواهد از شوهرش جدا شده با یک قلدر عروسی کند ولی داشتن حمل برایشان دردسر بود داکتر مومن صدلک پول آن وقت میگیرد و عملیه سقط را انجام میدهد ) من این قضیه رادنبالش را از شما نخواستم زیرا برایتان اسناد بکار است

کوهکن

8)زیرا آن زن جنایت پیشه حاضر به همکاری نیست و مرد متضرر فعلآ در خاش زندگی میکند و از شدت آن غم مدهوش است. ویا کارهای دیگر مومن جان مانند ( دختران جوان بخاطر بدست آوردن یک لقمه نان حلال و کمک کردن به فامیل شان به کار نزد ریس صاحب مومن مراجع میکردهرگاه سروصورت خوبتر میداشت برایش میگفت که یک سکرتر ضرورت داردومدتی چندماه بدون رسمیات اورا در دفترش نگاه میکردواگرشکار تازه بدست میاورد برای قبلی میگفت که بخشش باشد که منظوری تان نیامد ودرین مدت معاش آن شخص بدوش قرار دادی مواد اغاشوی شفاخانه بود و اگر میخواهی بیشتر بدانی مانند من به شفاخانه مراجعه کن و از هر شخص که پرسان کنی برایت توضیج میدهند ویا

کوهکن

9.5)ویا مومن جان زمانی کدام دختر زیبا را در جمع شاگردان متوسطه طبی میدیدبالای آن صنف درس میگرفت و بعد از امتحان یک امتحان تقریری دیگر در دفتر ریاست شفاخانه میگرفت و چون شخص مغروض بود سوالات را قسمی میاورد که کسی نمبر کامیابی را نمیگرفت و بعد ازین طریق بالای نفر موردش فشار میاورد که زیاد دخترهای با شرف بودند که مجبور شدند درس را ریا کنند .

کوهکن

9.6)و این قشر همیشه قربانی نظر به بافت های تنگاتنگ اجتماعی محیطی و بیم رسوایی لب به سخن نگشادند و شاید هم به مراجع مراجعه کرده باشند و یا شاید به دفتر محترم شما آمده باشند کو گوش شنوا . من تمامی این قضایا را ترتیب نموده ام ومیخواهم چاپ نموده در خدمت مردم شریفم قرار بدهم

کوهکن

9.7)وقتیکه من این نوشته هارا همرای دوستم قوی جان باز خوانی میکردنم من بالای این نوشته ها جنایات درزیر چپن داکتر نوشته بودم ولی دوستم پیشنهاد کرد که نامش را خر عیسی بگذارم راستی داکتر صاحب به نظر شما کدام نام بهتر است. در ضمن از تمامی داکترصاحبان که شب وروز در خدمت مردم هستند و با ایمان وصداقت به مردم خدمت می نمایند پوزش میخواهم این جانی را از کاروان خودش ندانند من نیز به همین خاطر کلمه پاک داکتر را برایش ننوشتم .

کوهکن

9.8) از تمامی دوستان که در مورد مومن جان معلومات دارند آرزومند همکاری هستم تا این گرگ های در پوست گوسفند را برای مردم مان بیشتر معرفی نمایم یک بار دیگر ازکسانیکه در امر تهیه معلومات باالخصوص داکتر صاحبان با احساس که مرا همکاری می نمایند ابراز سپاس میکنم قیس کوهکن شما

بکتاش معیاری

سلام دوستان! امروز دوستی ازنزدم خواهش کردکه یک مطلب در مورد داکتر صاحب مومن درصدای بدخشان نشر شده برایم کاپی کن من فکر میکردم در مورد خدماتی که الحاج ریس صاحب داکتر عبدالمومن جلالی به مردم قدردان بدخشان انجام دادندمطلب باشد ولی هیچ مطلب را بدست نیاورد به آن دوستم زنگ زدم گفت پرسان کنم بعدآ آدرس را برایتان میگم و چند لحظه بعد این آدرس رابرایم نوشت که من نظریات را باز کردم و این چرندیات را خواندم نویسنده محترم گرچه از ظرافت نوشتاری آگاهی هم ندارد تا عفت کلام را در نظر میداشند و صرف برایشان مینویسم که با این چرندیات نمیتوانید خدماتی حاجی ریس صاحب را بپوشانید ولی کوشش کنید مردم رنجدیده بدخشان را نیز به زحمت نسازید و همچنان شخصیت های که سالها برای این مردم خدمت کردند شکار شخصیت نکنیدتاوقت تانرا بخاطر بستن دروغ به شخصیت های بدخشان کرده در معرفی این شخصیت ها به کار بیاندازید بهتر است

بهروزبدخشانی از کابل

سلام دوستان! من قیس جان و داکترصاحب مومن را میشناسم و میدانم که چقدر باهم نزدیک بودند ولی هم پیک های سابق که باهم خفه میشدند مثل بزهای کوهی به جان هم می افتادند و سروکله یکدیگر را میشکستاندن . و از داکتر صاحب خاکساری هم تقاضا میکنم تا هرچرندیات را در سایت وزین شان راه ندهندزیرا تمامی بدخشانی های که بیرون ازبدخشان زندگی دارند بخاطر گرفتن معلومات در مورد بدخشان بزرگ سری به این سایت میزنند . با عرض احترام

ابراهیم از بدخشان

من یک شهروند بدخشانی و همسایه داکتر مومن هستم او زمانیکه دداکتر شد و به فیض آباد آمد نان خوردن نداشت پدرش یک مامور بیچاره بود خانه انها در تانک تیل بود از بس که بی مریض بود مجبور شد به جرم برود درانجا هم به علت اینکه با خانم یک قاری نابینا دست بازی کرده بود مورد لت و کوب قاری ها قرار گرفت و دوباره به فیض آباد آمد تا اینکه ورق برگشت وریس شد فعلاَ یک خانه در میدان هوای کابل دارد امسال یک نمره را در شهر جدید فیض آباد به قیمت 40000 دالر خرید و فعلا منزال چهارم انرا در حال بالا کردنست و تا کنون یک لک دالر دران مصرف کرده است از قرار افواهات روابط نامشروع با دختری به نام وجاهت در ضفاخانه دارد کم کم مرده گاوی هم می کند چند سال قبل کمپلهای شفاخانه را دزدیده بود که دست بسته گیر امد خوب خایه مال هم است. من حیران هستم که مردم بدخشان چرا چنین شخصیتی را که شخصیتش بلند تر از شخصیت اخلاقی فوزیه کوفی و گلالی اکبریست به باد تهمت میگیرند چنین شخصیتهای سرما یه بزرگ بدخشانند کدرهای بدخشانند درین قحط الرجالی که امروز دامنگیر بدخشان شده اینها را عزت کننید ورنه مورد خشم شیطان قرار میگیرید

توبه دا بله رسوایی وجاهت خو خواهر زاده جوانمرگی داکتر مومن است ای بچه چی میگی پستی هم خو یک حد ومرز دارد نخواه که حاجی ریس این بده کرده باشد اگه نشه مشه باشد خو شاید ولی فکر نمیکنم که ایقه لعنتی باشد باز هم کسی که به خودش رحم نکرد به دیگران چی رحم دارد ( وختای بچه گیشه میگم به یک سعبه)