باسازی در بدخشان

چهارمین مرحله تخریب بازار کهنه شهر فیبض آباد آغاز شد

داکتر صبغت الله خاکساری ریس عمومی اجرائیه و ریس کمیسیون انکشاف وسرسبزی بدخشان گفت: چهارمین مرحله تخریب بازار شهر کهنه فیض آبا د ساعت 9 قبل از ظهر روز سه شنبه 6 اسد 1289 آغاز شد که درین مرحله در حدور 200 دکان از مسجد سربازار الی کپرک خیابان تخریب و ساحه پاک کاری می شود.

وی که در حالیکه  با سر و صورت خاک آلود  در محل تخرب دکانها استاده بود به سخنانش چنین ادامه داد مردم شهر فیض آباد به خصوص مالکین با شهامت دکانها امروز به تمام ادعاهای پوچ و دروغین مسئولین سابق که علت عدم تطبیق ماستر پلان را در گذشته مخالفت مردم به خصوص مالکین عنوان می کردند خط بطلان کشیدند و در عمل ثابت نمودند که برای آبادی و عزت سرزمین شان حاضر به هرگونه از خود گذری هستند.

اوگفت کمیسیون انکشاف و سرسبزی بدخشان در جریان 4 ماه کار مداوم خویشتا کنونبا هیچگونه مانعه جدی و مقاومت لجوجانه روبرو نشده ودرتمام موارد با تشویق و همکاری مردم مواجه گردیده است.

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
چکشی

نفس هردم زقصر عمر خشتی میکند بیدل / پی تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید. بیشکت داکتر جان بلاکدی ولی نمیشد همین کارا کمی تخنیکی میکردی زیرا با کندن مارپیچ فعلی تان هرگاه ماستر پلانی بیاید باری دیگر خانه های مردم زده خواهد شد شما خو درین مورد مشکل ندارید زیرا بورد تخنیکی در ولایت وجود دارد ویکی از توانمندترین انجنیران جوان بدخشان انجنیر توریالی نیز در خدمت شما است که اوشان را قسمیکه مشناسم و دیگر انجنیران میگویند با وسایل پیشرفته امروزی نیز آشنایی دارند و میشد که با یک طرح درستر این کار بزرگ تانرا انجام میدادید تا در آینده شرایط کاری برای تطبیق پلان بازسازی شهر هموار میبود باز هم دل تان یک نظر بود دلکت قبول میکنی یا خیر به هرصورت اش از دولت خو خیر نیست خدا وند پاداش برایتان اعطا کند

شاهین مرزبان

چکشی جان دوست عزیز ماره به بیردی گفتن بان کار شهر سازی برنامه بزرگیست که ما انرا فقط آغاز کردیم اما ناگفته نماند دوستم که هر که را از بهر کاری ساختند کدر های بدخشان توانایی های خود را فقط در مسلک خو دارند یک جراح مجرب نمیتواند در یک شهر کار داکتر چشم را انجام دهد البته در قریه می تواند زیرا درانجا دیگر داکتر چشم نیست انجنیر صاجب مورد نظر شما که دوست من هم است انجنیر خوبی است در مسلکش اما در شهر سازی نه. ما تیمی از وزارت شهر سازی خواستیم که امروز رسیدند کار تطبیق ماستر پلان مربوط وزارت شهر سازیست در تشکیلات دولت باید کار از طریق ادارات دولت شود نه از طریق انجنیران شخصی. دوست عزیز ماو شما عادت داریم که در خمیر موی می پالیم