تجهیزات..

تجهیزات موسسات در بدخشان تاراج میشود

همانگونه که آگاهی داریم موسسات مطابق مفاد قانون موسسات باید بعد از ختم فعالیتهای شان در منطقه تحهیزات ودارایی های خویش را که از بودجه پروژه های مربوطه تمویل نموده اند به دولت بسپارندکه از جمله می توان منحیث نمونه از تحویلگیری اجناس وتجهیزات دفتر پدکو در زمستان سال 1387 و7 عزاده متر جی تی زید اار سال 1388توسط ریاست اجرائیه بدخشان یاد کرد که درجریان ان به ارزش یک میلیون دالر وسایط نقلیه( شامل 6عراده لندر کروزر 2006 و15 عراده هایلکس ) ، جنراتورها( 16 پایه جنراتور 24-80 کیلووات)، تجهیزات ومفروشات دفتری وده ها قلم جنس دیگر و 7 عراده موتر از دفتر جی تی زید( دولندکروزر، 4 عراده نیوا و یک داتسون) بعد از طی مراحل رسمی به دولت تعلق گرفت.

بخشی از تجهیزات دفتر پیپ که در نیمه اول سال 1389 انتقال آن زیر نظر هئیت سه نفری ولایت آغاز شده بود بعد از تعغیر رهبری ولایت توسط افراد فاسد وبی وجدان دزدی شده یخچالها ، تلویزیونها وفریزر های ان به خانه های دزدان پر به سر انتقال یافت.قرار بود تا پایان سال 1389 هفت عراده موتر ومقداری زیادی از تجهیزات سرک سازی مربوط دفتر افغان اید نیز بعد از طی مراحل به اداره ولایت تحویل داده شود ، که دوعراده دمترک که در جریان کارهای بازسازی نیمه سال 1389 در اختیار کمیسیون انکشاف شهری قرار داشت  شامل این تجهیزات بود اما به علت ناتوانی و عدم هماهنگی اداره ولایت  یا شاید یک سازش ،این تجهیزات در مقابل چشمان مسئولین بی ابرنامه لیلام گردید.

در نیمه دوم سال 1389 بعد از تعغیر رهبری ولایت ، تجهیزات بخش صحی دفتر برک بین مسئولین تقسیم شد ، تجهیزات دفاتر  ال بی جی که به قول یکی از کارمندان این دفتر میلیونها دالر در تجهیز واعمار ان سرمایه گزاری شده بود به استثنای اطاقهای سیار که درنیمه اول سال 1389 با هماهنگی ریاست اجرائیه به تحصیلات عالی سپرده شد همه به یغما رفت ، همین حالا تعمیر دفاتر این موسسه درمسیر سرک کشم- فیض اباد به شکل تاراج شده ومتروک بی صاحب افتاده است.

هزاران متر مکعب جغل کرش سرکسازی که فی متر مکعب 20-30 دالر قیمت دارد هرروزه توسط مسئولین مفسد فروخته می شود ، دریک مورد 360 موتر ازین جغل فروخته شد  

هیچ ارگانی مسئولی وجود ندارد تا این عمارات را تحویل گرفته ازان نگهداری نماید.

سوال اساسی درینجاست که چرا اداره محلی بدخشان از تحویلگیری رسمی تجهیزات دفاتر موسسات خود داری می نماید؟

جواب واضح است در صورت که تجهیزات به صورت رسمی تحویل گرفته شود باید تحت نظر هئیت چند نفری  از چند ارگان در جمع معتمد قید گردد که درینصورت امکان استفاده شخصی ازان غیر محتمل و دشوار است بنابران طی توافق شفاهی که بین کارمندان موسسات ومسئولین صورت میگیرد اجناس بین کارمندان موسسات و مسئولین فاسد تقسیم می شود.یا اینکه در یک سناریوی از قبل طراحی شده اجناس لیلام می شود که درجریان ان وابستگان یا شرکای مسئولین وکارمندان موسسات انرا به قیمت بسیار ارزان خریداری می نمایند.

 

/ 0 نظر / 34 بازدید