جشن تبرها

جشن تبرها

اینجا حضور گرم ملخهاست نازنین

دهقان پیر مزرعه تنهاست  نازنین

زخم تبر فگنده سپیدار را زپای

امروز روز جشن تبرهاست نازنین

مرداب را به کرمک درمانده واگزار

میل نهنگ جانب دریاست نازنین

از باغبان حکایت تاراج باغ پرس

هیزم فروش در غم سوداست نازنین

قومی که بذر غدر فشاند درین زمین

شرمندگان عرصه فرداست نازنین

آتش اگر به خانهِ مردم فتاده است

اهل فساد و غدره چه پرواست نازنین

/ 0 نظر / 14 بازدید