سر زمین بی صاحب

بدخشان سرزمین بی صاحب در گروگان غارتگران

ای کسی که دلی درسینه داری که گاه گاهی برای مردم ووطندر سینه ات می طپد بدخشان زادگاهت ، سر زمینت با همه شکوه و شرف و عزت و آزادگی اش در دام مشتی غارتگرمحیل و بیدادگر اسیر است تو که درین سرزمین هستی زیر بار ستم غارتگران ، رشوه خواران و  دزدان نامرد خورد و خمیر شدهِ وتو که شاید ٣٠ سال قبل این سرزمین را ترک کرده باشی زمانیکه بازگردی بعد از ٣٠ سال تمام باز هم بدخشان تو همانگونه ویرانه است ، فقیر است ، زخمی و داغدار و تیره بخت است و  پدر بدخشانی هر روز نعشی جوانی را بر دوش می کشد ومادر بدخشانی هر روز در سوگ فرزندی مویه میکند ، دختر بدخشانی قبل از ختم ماه عسل بیوه می شود و دجالان نامرد و بی آبرو همچون زالو های طفیلی خون فرزندان این سرزمین را می مکند. در جریان ۶ سال گذشته مصرف یک میلیارد دالر در بدخشان به روی کاغذ و اسناد گذشته است تنها شرکت امریکای پدکو ۶٠ میلیون دالر در جریان ۴ سال گذشته مصرف نشان داده است اما ازین همه پولها چیزی برای بدخشان نمانده است این همه پول پدکو را باری صدیقی برادر صفیه صدیقی مسئول اداری پدکو و غنی پشتون یکی از قومگرایان فاشیست در تبانی با چند دزد خارجی دیگر تاراج کردند و همه را به حساب بازسازی بدخشان راجستر کردند. میدانی هموطن درین سرزمین تاراج عام جریان دارد بیش از ۵٠ موسسه خارجی در بدخشان دفتر دارند برای اینکه درینجا فرهنگ مکتب سوزی و مسافر کشی مردود است اما مردم ما به عوض اینکه در عوض این جوانمردی خویش تحسین شوند مجازات می شوند پی آر تی ادعا دارد که در جریان 3 سال در حدود دوصد میلیون دالر در بدخشان مصرف کرده است بیائید تجسس کنیم اگر به ارزش دوصد لک دالر این مصرف برای بدخشان شده باشد ما از انها منت گزار هستیم. از مدت 4 ماه بدینسو مردم بدخشان خصوصاً اهالی شهر جدید به صورت شباروزی به عوض هوای پاک ، خاک تنفس می کنند اما کسی درین شهر نیست که از ال بی جی بپرسد که چرا در جریان چهار ماه کار این سه کیلومتر سرک سر به راه نمی شود؟ از قرار معلوم کار سرک از پل جدید الی کری بین 6 شرکت دست به دست شده است یو اس اید- او پی اس – ال بی جی- ساماوان- شرکت شخصی جیحون مربوط بچه داکتر ستار که او هم به فایده دولک دالر کار را به قندزی ها داده است.آیا مردم امریکا پول را به همین منظور داده اند تا چند دزد آنرا تقسیم کنند؟ مسئولین طراز اول  اگر شریک این موسسات نباشند تا امروز چند موسسه را به دادگاه کشانده است؟ چند بار در رسانه های جمعی از کارکرد های موسسات ابراز نارضایتی کرده است؟ باالاخره کار چند موسسه خائن را بررسی کرده است؟مدت سه ماه است که مردم بخشی از شهر نو آب ندارند تمام درختان این ناحیه از بی آبی خشک شده اند ، راه عبور و مرور مردم قطع شده است درین مدت هر شب شرکت مسخره و مبتذل جیحون جدار جوی کنار سرک را دیوار می کند و فردای انروز انجنیران کوریای انرا ویران می کنند و فردا باز همین سریال تکرار می شود اگر این شرکت که توسط یک شخص بی سواد بی تجربه اداره میشود دوبار غلط کار کرد چهخ نیازی وجود دارد که کار را ادامه بدهد چرا خود شرکت کوریایی کار را متقبل نمی شود ، از بخش کوترمه تا سر پل اصلاً کاری وجود ندارد هفته یکبار دیوارها سرخ می شود و دوباره سفید می شود در قدم نخست شش متر ساحه مرکز تکنالوژی شامل سرک بود اما بعد از مدتی حدود سرک به طرف مقابل کشیده شد زیرا پول زیادی درینجا تبادله شد ،  اگر مردم بدخشان به خاطر اعمار سرک سپاس گزاری نمایند فقط از مردم امریکا می کنند. این ال بی جی  ، پدکو ، او پی اس ، سماوان و غیره فقط قرار دادی های هستند که باید منحیث مزدور کار در مقابل پول معین کار را به انجام رسانند ، اینها تکه دار هستند نه بادار. اینها دیگر چی کاره هستند که با زندگی مردم ما بدینگونه بازی کنند؟

ای مردم بدخشان به خود ائید و جهت گرفتن حق خویش از دست مشتی موسسات و شرکتهای غارتگر که با چند مسئول اختلاس گر و بی ابرو دارند با زندگی و آبروی مردم بدخشان بازی می کنند متحد شده با استفاده از مفاد قوانین نافذه کشور به پا خیزید چهره دزدان و غارتگران و دشمنان اصلی مردم ووطن را افشا نمائید.

بر گرفته از وبلاگ شبهای پامیر

/ 2 نظر / 61 بازدید
فرشید امیری

من یکی از بدخشانی های مهاجر هستم ولی تا جایی که میدانم، نویسنده این مطلب قدری اغراق کرده است. من مطمین هستم که وضعیت بدخشان خراب است و فقر بیداد می کند ولی نه به این حدی که هر روز صد ها عروس بیوه شوند و صد ها پدر نعش فرزندان شان را بر دوش بکشند. من به این هم باور دارم که قسمت اعظم فعالیت های موسسات خیریه به دلیل عدم موجودیت هماهنگی، برنامه ریزی درست، آجندای تحمیلی منابع تمویل کنند، و تا حدی هم فساد، موثریت ندارد ولی به این هم اعتقاد دارم که قضاوت باید بر اساس شواهد و تبین باشد نه بر اساس عقده های شخصی. چنانیکه دیده می شود دوست مان شدیداً عقده مندانه و تا حدی بی سوادانه نوشته اند. کامگار باشید.

شاهین مرزبان

دوست عزیز فرشید جان حق به جانب شماست زیرا حق نمک را ادا می کنید شما در غم خود هستید شکم تان که سیر باشد غم دیگران را ندارید