شعری از داکتر صبغت الله خاکساری

مادران سرزمین من روز ندارند

مادران سرزمین من کودکان مرده به دنیا می آورند

آنهائیکه زنده می مانند

سمیان زده اند

مادران سرزمین من در هنگام بارداری علف میخورند

آنگاهیکه به زایمان می نشینند

کودکان  مرده زده به دنیا می اورند

مادران سر زمین من ریکارد جهانی قایم کرده اند

ومدال بلند ترین رقم مرگ و میر را

در جهان ازان خود کرده اند

باید به وزیر صحت وکارمندانش لقب بابای صحت را داد

زیرا هنوز هم وضعیت چنینست.

هنوز هم در روستاهای ما اجنه سرنوشت  خانواده هایمان را رقم میزند

وجگر زنان حامله را بر سبد نهاده بر دوش میکشد

باید برای نجات مادران و کودکانمان تاقین پشتی داشته باشیم

در غیر ان مادران سر فرزند می رود

نخستین نامیکه کودکانمان با آن آشنا می شود

المستی و مادر یالست

آنهم در صورتیکه از چنگ صبیان جان بدر برند.

پس اگر وضع بدین گونه باشد

مادران ما روز ندارد

/ 0 نظر / 55 بازدید