کاریزهای تشنه

تبسم های تبعیدی کاریزهای تشنه در جستجوی آب سرگردانند زمین های سوخته تاکستانهای سترون را در آغوش می‌کشند گل هاعطرراازدهان زنبورها گدایی می‌کنند نمک گندیده است مردابهادریا رابه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید
آذر 93
4 پست
بهمن 90
8 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
5 پست
مرداد 90
12 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
4 پست
آذر 89
3 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
4 پست
اسفند 88
3 پست
شهریور 88
8 پست
مرداد 88
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
9 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
8 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
14 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
7 پست
خرداد 86
13 پست
اسفند 85
29 پست
بهمن 85
11 پست
دی 85
11 پست
آذر 85
18 پست
آبان 85
9 پست
مهر 85
16 پست
شهریور 85
21 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
22 پست
م
1 پست