دیدارهئیت رهبری شورای بدخشانیهای مقیم کابل با استاد برهان الدین"ربانی" رهبر جهاد و مقاومت ملی ، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و نماینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان کشور

اعضای هئیت رهبری" شورای بدخشانیهای مقیم کابل" در آغاز دیدار های تعارفی خویش با رهبران سیاسی ، شخصیتهای ملی و نخبگان بدخشان شام جمعه 17/6/1385 با استاد برهان الدین"ربانی" رهبر جهاد و مقاومت ملی ، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و نماینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان کشور در منزل ایشان دیدار و گفتگو نمودند .

در آغاز دوکتور صبغت الله "خاکساری" ریس شورای بدخشانیهای مقیم کابل پیرامون اهداف ، تاریخچه ، فعالیتهای فرهنگی  و تکمیل مراحل قانونی ثبت و راجستر شورا  دروزارات عدلیه روشنی انداخته ، تبعات و عواقب منفی افتراق و پراگندگی بدخشانیان را در کابل و تاثیرات ناگوار آنرا در زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی  بدخشانیان بر شمرده ، ضرورت تشکل و بسیج بدخشانیان را در محور این شورا توضیح نمود.

بعداً جار الله "تقوی"  سخنگوی شورا ، داکتر عبد اللطیف "شریفی" ریس امور مالی ، داکتر کریم الله "شهپر" ریس کمیته صحی ، انجنیر شرف الدین "اکبری" ریس ارتباط و هماهنگی   و محترمه سامعه "ارغوان" عضو شورای رهبری، ریس کمیته زنان و مدیر مسئول هفته نامه بام جهان ارگان نشراتی رسمی شورای بدخشانیهای مقیم کابل باالترتیب صحبت نموده ، به زوایای تاریک دشواریهای زندگی اجتماعی بدخشانیان در کابل  و کمرنگ بودن نقش آنها و حضورغیر فعال شان در صحنه های حیات شهروندی در مرکز کشور روشنی انداختند. سخنگویان ضمن سحبتهای خویش گفتند: با وجود آنکه از سالیان دراز بدینسو جمعیت کثیری از بدخشانیها در کابل حضور فزیکی دارند  تا کنون قبرستان ندارند ، مسجد جامع مشخصی برای فاتحه خوانی ندارند ، هوتل یا تالاری مناسبی  برای تدویر محافل خوشی ، فرهنگی و هنری ندارند، صندوق خیریه برای دستگیری و کمک بیماران ، فقراء ، مسافران و مصیبت زدگان خویش ندارند ، با وجود داشتن بیش از 20000 رای دهنده و داشتن کاندیداهای شایسته و نخبه  در جریان انتخابات پارلمانی  به علت عدم هماهنگی ، نبود ارتباطات نمادین  و عدم آگاهی کافی از وضعیت سیاسی اجتماعی کشور حتی یکفنر نماینده به پارلمان ندارند در حالیکه بیشتر آراء آنها  بر اساس معملات معامله گران یا خوشبینی های بیمارگونه به صندوق افراد ناشایسته دیگر رفت.

نبود یک نهاد و تشکل نمادین و بدخشان شمول تا کنون باعث شده که در بیشتر موارد بدخشانیهای نتوانند حقوق حقه خویش را بدست آرند ، در حالیکه ارقام دقیق ارائه شده توسط موسسات بین المللی نشان میدهد که نفوس بدخشان بیشتر از یک میلیونست اما در انتخابات این رقم هشتصد هزار تن نشان داده شد و هیچکسی هم اعتراضی نکرد در حالیکه بودند ولایاتی که نفوس آنها تا دوصد هزار از رقم اصلی بیشتر نشان داده شد.

در فرجام استاد برهان الدین" ربانی " ضمن ایراد سخنانی مبسوط علمی و استشاره به تجارب عملی شان در دوره های گوناگون تحولات سیاسی کشور و انواع بحرانات اجتماعی دامنگیر جامعهِ افغانستانی ، از ایجاد "شورای بدخشانیهای مقیم کابل" حسن استقبال نموده ، تاسیس شوراها و سازمانهای اجتماعی را بر مبنای قوانین و مقررات نافذهِ کشور یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی و حقوق مسلم مردم خوانده ، افزودند : مردم بدخشان در طول تاریخ و به ویژه در دوران اشغال کشور توسط قوای تجاوزگر شوروی و ظهور پدیدهِ خلق الساعه طالبان در کنار سایر اقوام ومردم سلحشور افغانستان یکی از محور های اساسی  جهاد و مقاومت را تشکیل داده بوده و دایماً در مقابل حریم عزت و مفاخر ملی و فرهنگی شان حساس بوده اند.مردم بدخشان همانگونه که در عرصهِ فرهنگ و ادب همیشه لیاقت و مهارت خویش را تبارز داده انددر عرصه سیاست  و عیاری و فنون نظامیگری و مهارتهای مقابله و مقاومت بخاطر دفاع از نوامیس ملس ، استقلال، تمامیت راضی و حاکمیت ملی کشور نیز کارنامه های افتخار آفرین بجا مانده اند.

امروز بدخشانیها با آنکه از جمله فقیر ترین و محروم ترین مردم کشوراند اما از جمله ِ سرافراز ترین ، با استغناترین و نخبه ترین مردم افغانستان نیز هستند.

استاد ربانی افزودند: من امیدوار هستم "شورای بدخشانیهای مقیم کابل" که به سعی و تلاش دوامدار شما جوانان تحصیلکرده ، منور ، روشنگر و هدفمند بدخشانی تشکیل گردیده است بتواند رسالت تاریخی خویش را در راستای بسیج همگانی  و تشکل نمادین بدخشانیها بخوبی انجام داده ، از نفاق و شقاق و تجرد و خود محوری و فردگرای در بین جامعهِ بدخشانیها  کاسته ، بر وحدت و همگرای و تشریک مساعی آنان بیافزاید و خود نمونهِ باشد برای سایر مردمان ساکند در کشور جهت رسیدن به وحدت ملی سراسری.

برای من واقعاً جای تاسف است که باوجود حضور فزیکی نیرومند بدخشانیها در کابل ، این مردم نتوانستند حتی یک نماینده خویش را از کابل به پارلمان بفرستند .