مرکز تجارتی کاشغر- بدخشان افتتاح شد

بتاریخ ۱۲/۵/۱۳۸۵ مرکز تجارتی کاشغر-بدخشان در مرکز ولسوالی بهارک افتتاح

شد .رحمن الله (رحمانی) ریس این مرکز در مصاحبه با خبر نگار صدای بدخشان چنین گفت:

مرکز تجارتی کاشغر بدخشان توسط چند تن از تاجران افغانی - قزاقستانی و شهروندان

ایالت مسلمان نشین سینکیانگ ایجاد گردیده است که نخستین محموله امتعه تجارتی از

چین بعد از طی نمودن ۴۸۰ کیلومتر راه بین ارو مچی تا بهارک از طریق بندر آش وارد

اشکاشم تاجکستان و بعد وارد بدخشان افغانی شده است این امتعه شامل تلویزیون ُ ویدیو

 سی دی یخچال سولر های آفتابی سنگهای کاشی موبل فرنیچر ظروف چینی تخت

خواب  کمپل انواع مختلف مواد  تعمیراتی و دیگر سامان و لوازم مورد ضرورت میباشد.

رحمانی علاوه کرد:قرار است هر ۲۰ روز بعد یکبار اجناس مذکور به بدخشان وارد شود و در

عوض آن تاجران افغانی سنگ لاجورد ُ میوه خشک و محصولات محلی بدخشان را به چین

صادر خواهند کرد.قرار است در آینده نزدیک دفاتر نمایندگی این مرکز تجارتی در ولسوالیهای

جرم ُ کشم  شهر فیض آباد ُ تالقان و کندز نیز ایجاد گردد.خبرنگار صدای بدخشان که خود

ازین مرکز تجارتی دیدن نموده است میگوید: قیمت اجناس وارد شده معادل قیمت کابل

میباشد به گونه مثال قیمت یک سولر آفتابی که توانای روشن کردن ۱۵ گروپ ُ تلویزیون ُ

دیش و آلات برقی کوچک را دارد ۱۵۰۰۰ افغانی ُ قیمت یک دیش ۴۰۰۰ افغانی ُ یک سیت

تخت خواب مدرن ۱۵۰۰۰ افغانی ُ  الویزیون رنگه ۲۱ انچ ال-جی ۵۰۰۰ افغانی -یک سیت کوچ ۱۵۰۰۰ افغانی میباشد درحالیکه همین حالا  قیمت یک سیت کوچ با همین خصوصیات در فیض آباد ۴۰۰۰۰ افغانی میباشد.