هفته نامهِ "بام جهان" ارگان نشراتی شورای بدخشانیهای مقیم کابل به نشرات خویش آغاز نمود

یک منبع ریاست امور فرهنگی شورای بدخشانیهای مقیم ضمن ابراز این خبر علاوه نمود که شورای بدخشانیهای مقیم که بتاریخ 11/3/1385 جواز فعالیت رسمی خویش را منحیث یک نهاد اجتماعی ، فرهنگی بدست آورد مطابق ماده(5) اساسنامهِ خویش هفته نامهِ بام جهان را منحیث ارگان نشراتی رسمی خویش ایجاد نمود. وی اضافه کرد:در جلسهِ که بتاریخ 26/3/1385 در دفتر شورا دایر شد، پالیسی نشراتی هفته نامهِ بام جهان تعین گردید و

هیت تحریر هفته نامهِ بام جهان با ترکیب ذیل از قلم بدستان و فرهنگیان فرهیخته ، عملگرا و نیک اندیش بدخشانی انتخاب شد:

صاحب امتیاز: شورای بدخشانیهای مقیم کابل

مدیر مسئول: محترمه سامعه"ارغوان"

معاون مدیر مسئول: انجنير بابه جان(بدخش)

هیت تحریر:دوکتور صبغت الله (خاکساری) ، دوکتور کریم الله " شهپر"، عبد المنان" شیوا" ، محمد عالم " عاکف" ، داکتر فریده " ، صدیقه" سادات"، ليلا  ُ. ژينوس (زارع)داکتر عبد اللطیف" شریفی"، تقوی (جارالله)

گزارشگران: جاوید "روستاپور". عصمت الله (شرقی)

هفته نامهِ "بام جهان" در هشت صفحه به تیراژ 5000 نسخه  هفته وارچاپ شده و در بیشتر از 10 ولایت کشور و تمام ولسوالیهای بدخشان مراکز ثابت توزیع را ایجاد نموده است.

 باید علاوه نمود که مخارج چاپ نخستین شمارهِ هفته نامه بام جهان را محترم حاجی واحد جان یک تن از تاجران سرشناس فرهنگ دوست و عملگرای بدخشانی پرداخت نمود که شورای بدخشانیهای مقیم کابل ضمن ارج گزاری ازين عمل نیک اوشان ُ برایشان طول عمر را استدعا مینماید.