اعلان فوتی

 

ارسالی : دیپلوم انجنیر بابه جان بدخش

بابای ملت پدر خوانده- ریس دولت پدر-  لویه جرگه مادر کلان- دادگاهِ عالی  معلم خانگی- پارلمان مادر رضاعی- مردم اقارب نزدیک- ملل متحد ماما ناف- ایالات متحدهِ امریکا خشو- دیموکراسی هم پیک کاباره- شفافیت آشنای طاق بلند- حقوق بشر خیشنه- حقوق زن خاله خشو- مردم سالاری همسایهِ مفته خور.

نسبت وفات قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به اطلاع دوستان نامردو دشمنان بيدردرسانده میشود که نمازجنازه قبلاً با امامت قاضی القضات افغانستان در دادگاهِ عالی افغانستان خوانده شده و قرار است که پیکرهِ مجروح مرحومی در عمارت پارلمان بخاک سپرده شود.

فاتحهِ مردانه در قصر ریاست جمهوری از طرف وزارت امور پارلمانی  تحت نظارت وزیر ارشدو فاتحهِ زنانه در سالون فاتحه خوانی کمیسیون حقوق بشر برای یک روز گرفته میشود. باید متذکر شد که خیرات مرحومی قبلاً توسط وزرای پیشنهادی در هوتلهای مشهور کابل ، خانه های مجلل وزیر اکبرخان داده شده و اسقاطش نیز توسط عدهِ از وزراء و متنفذین خیر اندیش؟ به مستحقین نیازمند که اکثریتشانرا نمایندگان منتخب مردم که تمام دار وندار خود را جهت رسیدن به کرسیهای خدمت به مردم صرف نموده و مفلس شده بودند ، تشکیل میداد داده شده است.

روز چهلم مرحومی از طرف سه وزیر مشروط و دادگاه عالی افغانستان در دفتر یا خانهِ یکی ازین سه وزیر برگزار خواهد شد.مرحوم قانون اساسی که توسط عدهِ ازنیمچه دوکتوران کم تجربه با استفاده از عصری ترین تخنیک طبابت یعنی" شبیه سازی " نطفه بندی شده بود که آنهم تقلبی بر آمد،علاوه بر اینکه که با بعضی معایب مادر زاد تولد شده بود در جریان ولادت به علت نا فهمی عده از قابله های عجول  و کم سوادبه صدمات زمان ولادت مواجه شده بود.

مرحوم جنت مکان درین اواخر بر اثر ضربهِ مهلکی که در بند 106 خود خورد برای چند روز در کلینیک پارلمان بستری گردید در جریان مداوا تطبیق ادویهِ غیر ضروری و تقلبی توسط داکتر فامیلی مرحومی که همگان ایشانرا میشناسند باعث وخیم شدن حال او گردید، داکتران معالج که وضع را وخیم دیدند موصوف را جهت مداوا بیک مرکز درمانی مجهز واقع در ریاست دولت اعزام کردند ،اما اطاق عاجل آن مرکز به علت کمبود اکسیجن از پذیرفتن مریض شانی خالی نموده و موصوف را جهت تداوی جذری به دادگاه عالی اعزام نمود با کمال تاسف وضع مریض در مسیر راه وخیمتر گردید و زمانیکه به داد گاه رسید دیگر رمقی نداشت همان بود که مسولین دادگاهِ عالی  بعد از چهل یاسین کردن به گمان اینکه مریض مرده است بحالت نیمه جان جنازه اش را خوانده و جهت تدفین به شورای ملی اعزامش نمودند.

بحث بر سر محل دفن میت هنوز ادامه دارد عدهِ میگویند که ارگ ریاست دولت محل دفن خوب برای قوانینست زیرا درانجا قوانین زیادی مانند نوزادان دورهِ جاهیلیت بعد از تولد زنده به گور شده اند در حالیکه عدهِ دیگر برین باورند که محل دفن خوب پارلمانست زیرا نمایندگان مردم از یکطرف میتوانند همه روزه به زیارت مرحومی رفته و شمعی را بیادش روشن نمایند و از سوی دیگر در صورت بروز مشکلات میتوانند از ارواح مرحومی طلب کمک نموده مشکل خود را حل کنند که البته باز هم سخن آخر را مانند موارد دیگر درین دعوی دادگاهِ عالی خواهد گفت زیرا قاضی قاضی ها ( قاضی القضات) عادلترین مردمانست و حکم نا صواب نمیدهد.

بر اساس آخرین گذارشها اکثر دوستان وبستگان مرحومی خواهان بخاک سپاری او نبوده و میخواهند به کمک دوستان بین الخللی خویش جسد را مومیای نموده در یکی از ویترینهای مجلل نمایشگاهِ بزرگ دموکراسی بگذارند تا با دیدن او از یکطرف بیادروزهای خوشی حیات مرحومی دل خوش کنند و از سوی دیگر شما  خودتان میفهميد.