پلان کاری شورای بدخشانیهای مقیم کابل

شورای بدخشانیهای مقیم کابل که به ابتکار عدهِ از فرزانگان بدخشان ایجاد و رسماً بکاه آغاز نموده است بعد از غور و بررسی همه جانبه پلان کاری خویش را در عرصه های فرهنگی و اجتماعی قرار ذیل خلاصه مینماید.

پروژه های کوتاه مدت

در کابل

ترتیب احصائیه دقیق بدخشانیهای مقیم کابل با تفکیک گروه های سنی( سن وسال) ، جنس ، تخصص.

ایجاد فروشگاه محصولات بدخشان در کابل ( زیره، پسته، میوهِ خشک، عسل، موملای، قره قات، کور، نباتات دوای کوهی ، سنگهای معدنی ، صنایع دستی ، تان غاران، قاقمه، چکمن...) جهت تقویهِ بنیهِ مالی شورا و بازاریابی برای محصولات محلی و صنایع دستی بدخشان

ایجاد مرکز آموزشی زبان ، کمپیوتر و علوم ساینسی برای جوانان بدخشان در کابل

ایجاد تیمهای سپورتی بدخشانیها در کابل

ایجاد انجمن فرهنگی بدخشان در کابل

ایجاد یک نهاد توریزم و کوهنوردی جهت تشویق کوهنوردان و توریستها به سفر به بدخشان و ایجاد تسهیلات برای آنها

در بدخشان

ایجاد کتابخانه عامهِ بدخشان

ایجاد کورسهای لسان، آمادگی کانکور، ریاضی و علوم ساینسی

ایجاد انجمن فرهنگی بدخشان

ایجاد  رسانهِ چاپی در بدخشان

ایجاد شرکت زنبورداری در بدخشان جهت عرضه عسل بدخشان در مارکیتهای کشور.

ایجاد شرکت صادراتی محصولات محلی بدخشان مانند زیره ، میوه خشک ، شیرین بویه..

ایجاد نهاد جمع آوری محصولات نادره ( موملای ، کور، قره قات ، نباتات طبی کوهی ) وصنایع دستی بدخشان

ایجاد اتحادیه هنرمندان بدخشان

پروژه های دراز مدت

کابل

ایجاد شرکت ساختمانی بدخشان جهت ایفای نقش سازنده در بازسازی بدخشان.

ایجاد موسسهِ خدماتی بدخشان ( انجیو) جهت عرضه خدمات اجتماعی برای بدخشانیها در مرکز وولایات.

ایجاد هدیره مشخص برای بدخشانیها.

ایجاد تالار بزرگ جهت برگزاری مراسم عروسی ، سیمینارها و محافل بدخشانیها.

ایجاد سالون فاتحه خوانی مردانه و زنانه برای بدخشانیها.

ایجاد یک کلینیک تشخیصیه مجهز برای بدخشانیها.

ایجاد مرکز رادیوی .

ایجاد رسانهِ تصویری.

ایجاد مرکز طباعتی.

ایجاد شهرک بدخشان.

بدخشان

ایجاد کارخانهِ حجاری جهت تهیه سنگهای تعمیراتی از سنگهای خشرهِ معدنی.

ایجاد شبکه هوتلها وتفریحگاه ها در مناطق توریستی بدخشان.

ایجاد مطبعه طباعتی در بدخشان.

ایجاد ی مرکز رادیوی .

ایجاد رسانهِ تصویری.

ایجاد مراکز فرهنگی و انجمنها در ولسوالیها.

ایجاد پروژه بسته بندی آبهای معدنی خصوصاً آبهای سنگلیچ و توپخانه.