تعداد مجروحین حملهِ انتحاری در کابل بالا رفت بر اساس اعلان ارگانهای امنیتی درین حمله سه غیر نظامی افغان و سه سرباز آیساف زخمی شده اند.انفجار در بیست متری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر رخ داده است. تا هنوز نیمهِ جسد شخص انتحار کننده به روی سرک افتاده است سن وی در حدود ۱۸ سال میباشد و تازه خط ریش در آورده است.راه ها توسط نیروهای امنیتی افغان و سربازان خارجی مسدود گردیده است.یک شخص دیگر که تلاش میکرد خود را به علیشاه پکتیاوال مدیر مبارزه با جرایم جنایی ولایت کابل برساند در محل انفجاردستگیر شد